| HOME | 교회소개 | 설교와 찬양 | 선교와 교육 | 나눔의터 | 포토앨범 |

회원등록 비번분실

선교목표

선교사
선교지소식
목장모임
제자훈련
한글학교참고 wac
2019년도 한인서부교회 셀 편성표

제 1셀: 셀장-박용수   부셀장-수자윌리암스
          
제 2셀: 셀장-양영옥   셀리더-이광복  
          
제 3셀: 셀장-박명     부셀장-임영원
          
제 4셀: 셀장-최은자   셀리더-이재필
한인서부교회 (Korean West Alliance Church)
29W376 Butterfield Road, Warrenville, IL 60555
Phone : 630-393-3385 / Fax : 630-393-2545
Email : hbcho7@hotmail.com